Jobcoaching

Er zijn uiteenlopende oorzaken op grond waarvan je voor een jobcoachingstraject in aanmerking kunt komen.

Wanneer

  • door reorganisatie
  • door boventalligheid
  • je de organisatie dient te verlaten
  • je beslist zelf om een andere werkgever te zoeken

Wanneer je onvrijwillig je werk verliest. Of je onvoldoende functioneert en daarom de organisatie moet verlaten, valt afscheid nemen vaak zwaar. Je hebt tijd nodig om te leren accepteren dat je situatie is zoals hij is. De ene persoon heeft weinig tijd nodig om te herstellen. De ander is er langer mee bezig. Toch begin je na een bepaalde periode aan een “nieuw” leven.

Werkwijze en resultaat

In een Jobcoachingstraject laat ik je onder ogen zien wat jouw situatie is. Ik stimuleer je uit je boosheid te komen en een andere weg in te slaan. Ik neem de tijd om je te laten zien wie je bent. En jou te laten worden wie je (weer) wilt worden. Het resultaat is dat jij op deze manier in jouw eigen ritme naar ander werk toewerkt.

Ik bied individuele Jobcoachingstrajecten aan. Daarnaast geef ik trainingen en workshops om kennis aan te vullen en ervaring op te doen in:

  • Sollicitatievaardigheden
  • Netwerken
  • Arbeidsmarktverkenning
  • Social Media

Doelgroep
Midden en hoger kader

Duur van het traject
De doorlooptijd van een Jobcoachingstraject varieert van 3 maanden tot maximaal 6 maanden.

Benieuwd wat Switchloopbaan voor jou kan betekenen?